Giới thiệu

Giới thiệu về Noetic Harbor, LLC

Noetic Harbor, LLC khởi đầu năm 2000 được thành lập bởi Nelson Weiderman như là một sự nghiệp thứ ba. Ông đã dành mười bốn năm làm giáo sư Khoa học Máy tính cho Đại học Rhode Island và mười bốn năm làm kỹ sư phần mềm nghiên cứu làm việc cho Viện Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học Carnegie Mellon. Ông tham gia cùng với Catherine White, người đã từng làm nghề lập trình cho Shell Oil Company và AT & T.

Noetic Harbor

Noetic Harbor, cũng có quyền truy cập vào các nhà thiết kế chính và các nhà khoa học máy tính hoạt động như các nhà thầu độc lập nếu cần. Chúng tôi cũng có quyền truy cập vào các chuyên gia trong các lĩnh vực nội dung như thể thao, tài chính, giáo dục và tiếp thị. Noetic Harbor là một “tổ chức phát triển website, seo-marketing”, trong đó tất cả nhân viên làm việc ngoài văn phòng tại nhà để giữ cho chi phí thấp. Chúng tôi sử dụng các công cụ “nguồn mở” và các nguồn lực để giữ cho chi phí thấp và tăng tính linh hoạt.

Một lĩnh vực chuyên môn là trong các trang web thu hút nội dung của họ từ cơ sở dữ liệu. Bằng cách này chúng tôi có thể thiết kế các hệ thống quản lý nội dung để khách hàng có thể kiểm soát nội dung của riêng họ bằng cách sử dụng đơn giản các mẫu đơn điền. Nhiều trang web của chúng tôi là các trang web dựa trên thành viên, trong đó các thành viên được cấp mật khẩu để truy cập vào một số phần của trang web. Chúng tôi đã thiết kế rất nhiều trang web giao tiếp với PayPal hoặc các nguồn tài nguyên web khác để thu thập tiền hội viên, đóng góp và hàng hóa.

Chúng tôi thiết kế đồ họa tùy chỉnh, các giải pháp thương mại điện tử và các trang web được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu. Chúng tôi mong đợi khách hàng là một người tham gia tích cực trong quá trình thiết kế. Khách hàng dự kiến sẽ trình bày ý tưởng và tác phẩm nghệ thuật của họ để kết hợp vào thiết kế trang web. Chúng tôi cũng đã thiết kế lại nhiều trang web để cải thiện cả trình bày và nội dung.

Mục đích của Noetic Harbor, LLC là để phục vụ khách hàng có động lực để tham gia vào hợp tác để thiết kế và duy trì các vị trí web đặc biệt. Chúng tôi tự hào được chi tiết theo định hướng và đáp ứng cao với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng trang web của bạn hoạt động trên tất cả các trình duyệt hiện đại.

Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng:

Dịch vụ thiết kế website
Dịch vụ marketing online
Dịch vụ seo
…….
Liên hệ với chúng tôi:
Noetic Harbor, LLC – Phát triển website – Marketing toàn diện
Noeticharbor@outlook.com.vn
44 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Hồ Chí Minh, Vietnam
ĐT: 028 3846 5022